Поддържани операционни системи

Файлове и Инструкции за eSign SafeNet Authentication Client

Файлове и Инструкции за AWP Identity Manager

Инструкции

Как да използвате eSign Удостоверения за КЕП за автентикация в Интернет, криптиране и подписване на документи, удостоверяване на време и сигурна Имейл кореспонденция, можете да намерите в ръководствата за съответното приложение.

 Инструкция за работа с Adobe Acrobat Reader DC

 Инструкция за работа с Adobe Acrobat Pro

 Инструкция за работа с MS Outlook 2007

 Инструкция за работа с MS Outlook 2010
 Инструкция за работа с MS Outlook Express
 Инструкция за работа с MS Word 2007
 Инструкция за работа с MS Word 2010