Поддържани операционни системи

Файлове и Инструкции за AWP Identity Manager

 Инструкция за инсталация и работа с AWP Identity Manager за Windows от v.7 до v.10
 AWP Identity Manager инсталационен пакет v.5.x за Windows
 Инструкция за инсталация и работа с AWP Identity Manager за Mac OS X
 AWP Identity Manager инсталационен пакет v.5.x за Mac OS X от v.10.13.x до v.10.15.x
 AWP Identity Manager инсталационен пакет v.5.x за Ubuntu, v.16.x и v.18.x
 eSigner - софтуер за електронно подписване на документи
 Инструкция за инсталация и работа с eSigner

  • ВАЖНО! При използването на AWP Identity Manager с Firefox и Thunderbird се осъществява директен достъп. Когато успешно сте инсталирали удостоверенията си, НЕ ТРЯБВА да ги триете оттам, тъй като това ще доведе и до изтриване на удостоверението, заедно с частния и публичния ключ от смарт картата. След това удостоверението не може да се възстанови и трябва да се издаде ново.

Файлове и Инструкции за Charismathics

 Инструкция за инсталация и работа със Charismathics за Windows от v.7 до v.10
 Charismathics инсталационен пакет v.5.x за Windows
 Инструкция за инсталация и работа със Charismathics за Mac OS X от v.10.6.x до v.10.13.x
 Charismathics инсталационен пакет v.5.x за Mac OS X от v.10.6.x до v.10.13.x
 Charismathics инсталационен пакет v.5.x за Mac OS X v.10.15.x
 Инструкция за инсталация и работа със Charismathics за Linux
 Charismathics инсталационен пакет v.5.x за Linux
 eSigner - софтуер за електронно подписване на документи
 Инструкция за инсталация и работа с eSigner

  • ВАЖНО! При използването на Charismathics с Firefox и Thunderbird се осъществява директен достъп. Когато успешно сте инсталирали удостоверенията си, НЕ ТРЯБВА да ги триете оттам, тъй като това ще доведе и до изтриване на удостоверението, заедно с частния и публичния ключ от смарт картата. След това удостоверението не може да се възстанови и трябва да се издаде ново.

Инструкции

Как да използвате eSign Удостоверения за КЕП за автентикация в Интернет, криптиране и подписване на документи, удостоверяване на време и сигурна Имейл кореспонденция, можете да намерите в ръководствата за съответното приложение.

 Инструкция за работа с Adobe Acrobat Reader DC

 Инструкция за работа с Adobe Acrobat Pro

 Инструкция за работа с Mozilla Firefox

 Инструкция за работа с Mozilla Thunderbird

 Инструкция за работа с MS Outlook 2007

 Инструкция за работа с MS Outlook 2010
 Инструкция за работа с MS Outlook Express
 Инструкция за работа с MS Word 2007
 Инструкция за работа с MS Word 2010