Думи, започващи с буквата О (3 бр.)

Уникална поредица от цели числа, която се присвоява на регистриран обект.

Интернет протокол за on-line проверка на статуса на издадено удостоверение за електронен подпис.

Удостоверение за електронен подпис, издадено от Доставчик на Удостоверителни Услуги сам на себе си и подписано с електронен подпис, придружен от базово удостоверение за електронен подпис. Оперативното удостоверение удостоверява публичния ключ, използван за проверка на подписаните от Доставчика удостоверения за електронен подпис и удостоверения за време на потребителите.
към всички термини