Думи, започващи с буквата А (4 бр.)

Процесът на установяване или потвърждаване автентичността или истинността на нещо или някого.

Алгоритъм е термин, с който се означава крайна поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни.

Асиметричната криптография е криптографски алгоритъм използващ двойка ключове - публичен и частен. Тези ключове се наричат още двойка, между тях има математическа връзка и те трябва да се използват заедно за успешно шифриране и дешифриране.
към всички термини