Политика за сигурност и защита на личните данни

Политика за сигурност и защита на личните данни
Моля, прочетете внимателно политиката за сигурност и защита на личните данни наСистема за електронни плащания България /СЕП България (Дружеството). В случай, че част или всички от условията посочени в Политиката са неприемливи за Вас, е препоръчително да имате предвид, че тя се прилага спрямо Личните данни обработвани от Дружеството във всеки случай и да прецените предоставянето на Личните си данни при правоотношения с него.
Виж всички новини