Услугите по управление на Вашето eSign Удостоверение за КЕП включват временно спиране, възобновяване и прекратяване.

Спиране на eSign

Ако Вие сте Автор или Титуляр на eSign Удостоверение за КЕП и:

  • Не сте във владение, или не знаете местонахождението, на Вашето eSign Token устройство за сигурно съхранение на електронни подписи, или
  • Се опасявате от неоторизирано използване на Вашето eSign Удостоверение за КЕП,

е необходимо да попълните Искане за управление. Впишете внимателно данните на еSign Удостоверението за КЕП и посочете причината за неговото спиране.

Изпратете попълненото Искане на имейл eSign@sep.bg или го представете в обект на наш Регистриращ орган.

При получаване на коректно попълнено Искане за спиране:

  • еSign Удостоверението за КЕП, посочено в него, ще бъде включено в CRL списъка на прекратените Удостоверения за КЕП, публикуван в Публичния регистър на СЕП България
  • На имейла, вписан в спряното Удостоверението, ще бъде изпратено съобщение за датата и часа на спиране, както и причината за неговото спиране.

В периода от 48 часа на временно спиране, Вашето eSign Удостоверение за КЕП ще бъде невалидно и с него няма да може да бъде доказвана Вашата самоличност.

ВАЖНО!

В случай, че не предприемете допълнителни действия за прекратяване на Вашето eSign Удостоверение за КЕП, след изтичане на 48 часа от момента на неговото спиране, Удостоверението ще стане отново валидно и ще могат да бъдат използвани всичките му приложения.

Възобновяване на eSign

За целта е необходимо да попълните Искане за управление и да го представите, заедно с документи, доказващи Вашата самоличност и представителна власт, в обект на Регистриращ орган.

ВАЖНО!

Дори, без да подадете Искане за възобновяване на Вашето eSign Удостоверение за КЕП, при изтичане на 48 часа от момента на неговото спиране, то автоматично ще стане отново валидно, освен, когато Удостоверението е било прекратено в рамките на този срок.

Прекратяване на eSign

В случай, че данните, вписани във Вашето eSign Удостоверение за КЕП се променят, при загуба на Вашето eSign Token устройство, или, когато възникне друга обективна причина, поради която eSign Удостоверението за КЕП не може бъде използвано, е необходимо то да бъде прекратено.

При прекратяване, eSign Удостоверението за КЕП се вписва в CRL списъка на прекратените Удостоверения за КЕП, публикуван в Публичния регистър на СЕП България, и не може да бъде използвано повече.

За да прекратите eSign Удостоверение за КЕП, е необходимо да попълните Искане за управление като посочите конкретната причина за неговото прекратяване и да го представите, заедно с документи, доказващи Вашата самоличност и представителна власт в обект на Регистриращ орган.

В момента на неговото прекратяване на имейла, вписан в eSign Удостоверението за КЕП, ще бъде изпратено съобщение за прекратяване на неговата валидност. 

ВАЖНО!

След изтичане на 3-годишния период на валидност на Вашето eSign Удостоверение за КЕП, то ще бъде невалидно и не се налага да предприемате действия по неговото прекратяване.

Ако желаете да продължите да използвате приложенията на eSign на най-атрактивни цени, заявете неговото подновяване!