Удостоверенията за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) имат силата на саморъчно поставен от Вас подпис. Така Вашите клиенти и доставчици са сигурни в кореспонденцията, която обменяте, а всички административни органи на държавно и местно ниво приемат документи, подписани с Вашия eSign електронен подпис.

С eSign Вие можете да защитите Вашата Интернет кореспонденция като криптирате Вашите имейли. За целта е необходимо да настроите използвания от Вас имейл клиент, както е описано в Инструкциите за работа по-долу:

 Инструкция за работа с Mozilla Thunderbird

 Инструкция за работа с MS Outlook 2007

 Инструкция за работа с MS Outlook 2010
 Инструкция за работа с MS Outlook Express

С eSign Вие подписвате създадените от Вас документи, така че да докажете по безспорен начин авторството си над тях. Също така можете да ги криптирате и защитавате от промени. Научете как в ръководствата за съответното приложение: 

 Инструкция за работа с Adobe Acrobat Pro

 Инструкция за работа с MS Word 2007
 Инструкция за работа с MS Word 2010