Чрез услугата Удостоверяване на време - Time Stamp Вие можете да удостоверите датата и часа на подписване на електронен документ с Вашия eSign електронен подпис, или точното време на представяне на Вашето eSign Удостоверение за КЕП в зависимост от приложението му.

За да можете да използвате услугата Time Stamp или, за да проверите валидността на документ, удостоверен за време от СЕП България, е необходимо на Вашия компютър да бъде инсталиран публикувания в Публичния регистър TimeStamp Certificate.

Допълнително е необходимо на Вашия компютър да бъде инсталирано софтуерно приложение, което да изпрати електронна заявка към Time Stamp сървъра на СЕП България на адрес http://tsa.esign.bg в съответствие с RFC 3161 - Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol.

Такива приложения са Adobe Acrobat Pro, NitroPDf Pro, XolidoSign, както и други приложения за подписване на електронни документи. Как да удостоверявате време чрез Adobe Acrobat Pro, можете да научите в Инструкцията за работа.

Важно!
Важно е да знаете, че документът, който удостоверявате за време чрез услугата Time Stamp не напуска Вашия компютър.