Възползвайте се от предимствата на удостоверителни услуги eSign. Вижте най-атрактивната тарифа за издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис.
Банкова сметка на СЕП България АД IBAN:BG10BUIN76041012071614 BIC:BUINBGSF

Цени на eSign за юридически лица

eSign за юридически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
75
160
Преиздаване на КУКЕП на нова смарт карта
60
138

Преиздаване на КУКЕП
48
126
Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за свободни професии

eSign за свободни професии - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
75
160
Преиздаване на КУКЕП на нова смарт карта
60
138

Преиздаване на КУКЕП
48
126
Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за физически лица

eSign за физически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
39
60
Преиздаване на КУКЕП на нова смарт карта
24
48

Преиздаване на КУКЕП
12
36
Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС